Dato og tid
   
  Chatboks
  Du skal være logget på for at skrive en kommentar på webstedet - enten log på eller hvis du ikke er medlem klik her for medlemskab


  Endnu ingen beskeder.

  Indholds Kategori At finde vejen til Jesus
  At finde vejen til Jesus (20 emner)
  torsdag. 21 februar 2013 / Andreas Falck forfatter liste
  19. - Jesus i graven (hits: 612)
  af forfatter liste
  Da aftenen nærmede sig, bredte en uvirkelig stilhed sig over Golgata. Mængden spredtes, og mange vendte tilbage til Jerusalem helt anderledes til sinds, end de havde været om morgenen. Mange var strømmet til ved korsfæstelsen af nysgerrighed og ikke af had mod Kristus. Alligevel troede de på præsternes beskyldninger og betragtede Kristus som en forbryder. På grund af en unaturlig [læs mere]
  2. - Det udvalgte folk (hits: 717)
  af forfatter liste
  I mere end tusind år havde jødefolket ventet på Frelserens komme. Deres lykkeligste forhåbninger havde drejet sig om denne begivenhed. I sang og profetier, i tempelritualer og bønner i hjemmet havde de bevaret hans navn. Og alligevel kendte de ham ikke, da han kom. Himmelens elskede Søn var for dem som "et rodskud af udtørret jord"; han ejede ikke "skønhed [læs mere]
  20. - Jamen han er da opstået! (hits: 605)
  af forfatter liste
  Natten før den første dag i ugen var langsomt veget bort. Den mørkeste time, lige før daggry, var nu kommen. Kristus var stadig fange i sin trange grav. Den store sten lå på sin plads, det romerske segl var ikke brudt, og de romerske soldater holdt vagt. Og der var usynlige tilskuere. Skarer af onde engle havde samlet sig om [læs mere]
  3. - Tidens fylde - da Messias skulle komme (hits: 760)
  af forfatter liste
  Men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin søn,.... for at han skulle løskøbe dem der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Gal. 4,4?5. Frelserens komme blev forudsagt i Edens have. Da Adam og Eva havde hørt dette løfte, så de hen til dets snarlige opfyldelse. De tog med glæde mod deres førstefødte søn og håbede, at [læs mere]
  4. - I dag er Frelseren født - Jesu fødsel (hits: 699)
  af forfatter liste
  Ærens Konge fornedrede sig dybt for at blive menneske. Hans jordiske omgivelser var grove og frastødende. Hans herlighed var skjult, for at ikke hans ydre skikkelses majestæt skulle virke tiltrækkende. Han skyede al ydre pragt. Rigdom, verdslig ære og menneskelig storhed kan aldrig frelse en sjæl fra døden. Jesus ville ikke, at nogen tillokkelse af jordisk art skulle kalde mennesker [læs mere]
  5. - Jesus fremstilles i Templet (hits: 722)
  af forfatter liste
  Da der var gået omkring fyrretyve dage efter Jesu fødsel, tog Josef og Maria ham op til Jerusalem for at fremstille ham for Herren og for at bringe deres offergave. Dette var i overensstemmelse med jødernes lov, og som menneskets stedfortræder måtte Kristus rette sig efter loven i alle dens enkeltheder. Han havde allerede været underkastet omskærelsesceremonien som et løfte [læs mere]
  6. - Vi har set hans stjerne ... (hits: 789)
  af forfatter liste
  Da nu Jesus var født i Betlehem i Judæa, i kong Herodes dage, se, da kom der nogle vismænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: "Hvor er jødernes nyfødte konge thi vi har set hans stjerne i Østen og er kommet for at tilbede ham." De vise mænd fra Østerland var filosoffer. De tilhørte en stor og indflydelsesrig klasse mennesker, [læs mere]
  7. - Jesu barndomsår (hits: 709)
  af forfatter liste
  Jesus tilbragte sin barndom og ungdom i en lille landsby i bjergene. Der fandtes ikke et sted på jorden, som ikke ville være blevet beæret ved hans tilstedeværelse. Det ville have været en forrettighed for kongernes paladser at modtage ham som gæst. Men han forbigik de riges huse og kongernes gårde og de berømte skoler for at bo i det [læs mere]
  8. - Jesus i Templet som 12-årig (hits: 731)
  af forfatter liste
  Blandt jøderne regnes tolvårsalderen for skillelinjen mellem barndom og ungdom. Når en hebraisk dreng havde nået denne alder, blev han kaldt en lovens søn, men tillige en Guds søn. Han fik derefter særlige muligheder for åndelig belæring og forventedes at tage del i de hellige højtider og ceremonier. Det var i overensstemmelse med denne skik, at Jesus som dreng var [læs mere]
  9. - Dage med kampe og strid (hits: 702)
  af forfatter liste
  Fra sine tidligste år var et jødisk barn omgivet af rabbinernes forordninger. Der herskede strenge regler for enhver ting, man foretog sig, lige indtil livets mindste foreteelser. Under synagogelærernes overvågen blev de unge undervist om de utallige krav, de som rettroende israelitter forventedes at efterkomme. Men Jesus havde ingen interesse for alt dette. Fra sin barndom havde han handlet uafhængigt [læs mere]
  Gå til side  1 2